• Tất cả các sản phẩm do ANP bán đều được bảo hành đúng và đủ theo chính sách của nhà sản xuất.
  • Tất cả sản phẩm hư hỏng, không thuộc điều kiện đổi trả, sẽ được gửi cho nhà sản xuất hoặc đơn vị được nhà sản xuất uỷ quyền để sửa chữa theo đúng chính sách bảo hành của họ.
  • ANP không chịu trách nhiệm nếu nhà sản xuất và/hoặc đơn vị được nhà sản xuất uỷ quyền từ chối bảo hành và/hoặc không thực hiện theo đúng cam kết của họ.

 

Trung tâm bảo hành ANP

  • Tất cả các sản phẩm do ANP bán đều được bảo hành đúng và đủ theo chính sách của nhà sản xuất.
  • Tất cả sản phẩm hư hỏng, không thuộc điều kiện đổi trả, sẽ được gửi cho nhà sản xuất hoặc đơn vị được nhà sản xuất uỷ quyền để sửa chữa theo đúng chính sách bảo hành của họ.
  • ANP không chịu trách nhiệm nếu nhà sản xuất và/hoặc đơn vị được nhà sản xuất uỷ quyền từ chối bảo hành và/hoặc không thực hiện theo đúng cam kết của họ.

 

Trung tâm bảo hành ANP

  • Địa chỉ: 2479 Độc Lập, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
  • Điện thoại: 0987720772
  • Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 19h00
Tại sao chọn chúng tôi?