Bao thư 12 x 22 - F100 - NẮP 3
Kích thước
 • 12 x 22(cm) - Đứng Nắp 3
 • 12 x 22(cm) - Đứng Nắp 3
 • 12 x 22(cm) - Đứng Nắp 3
 • 12 x 22(cm) - Đứng Nắp 3
 • 12 x 22(cm) - Đứng Nắp 3
Chất liệu
 • Fort 100 gsm
 • Fort 100 gsm
 • Fort 100 gsm
 • Fort 100 gsm
 • Fort 100 gsm
Màu in
 • Nhiều Màu
 • Nhiều Màu
 • Nhiều Màu
 • Nhiều Màu
 • Nhiều Màu
Số mặt
 • 1 Mặt
 • 1 Mặt
 • 1 Mặt
 • 1 Mặt
 • 1 Mặt
Thời gian
 • 2 Ngày
 • 2 Ngày
 • 2 Ngày
 • 2 Ngày
 • 2 Ngày
Dán
 • --Không--
 • --Không--
 • --Không--
 • --Không--
 • --Không--
 • Nắp dán keo
 • Nắp dán keo
 • Nắp dán keo
 • Nắp dán keo
 • Nắp dán keo
Duyệt Mẫu
 • --Không--
 • --Không--
 • --Không--
 • --Không--
 • --Không--
 • Có duyệt mẫu
 • Có duyệt mẫu
 • Có duyệt mẫu
 • Có duyệt mẫu
 • Có duyệt mẫu

Đang cập nhật

Thông tin chi tiết

Đang cập nhật

Đơn giá
x =
Khuyến mãi
0
Thành tiền
0
Mã KM
Tại sao chọn chúng tôi?